Задъжаващи знаци SIGN OBL

#800100
в наличност
3.12 лв.
Откажи

Описание

Задъжаващи знаци SIGN OBL

МИНИМАЛНА ПОРЪЧКА 50 БР. ОТ МОДЕЛ

Знаците се поставят на подходящо място, на височина и позиция, така че да бъдат видяни и разбрани.

В зависимост от изпълнението им, знаците са:

• знаци – табели;

• знаци – лепенки;

• светещи знаци.

В зависимост от информацията, която съдържат, знаците са:

• забраняващи;

• предупреждаващи;

• задължаващи;

• указателни.

1. 800100 – Ползвай защитна каска.

2. 800101 – Ползвай защитни средства за очите.

3. 800102 – Ползвай защитни средтсва за лицето.

4. 800103 – Използвай този маршрут.

5. 800104 – Ползвай екипировка за защита на дихателните органи.

6. 800105 – Ползвай антифони.

7. 800106 – Ползвай средства за защита при работа на височина.

8. 800107 – Ползвай защитни обувки.

9. 800108 – Ползвай защитни ръкавици.

10. 800109 – Ползвай защитно облекло.

Допълнителна информация

Номер

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Тагове