Противопожарни знаци SIGN FIRE

#800400
в наличност
3.12 лв.
Откажи

Описание

Знаците се поставят на подходящо място, на височина и позиция, така че да бъдат видяни и разбрани.

В зависимост от изпълнението им, знаците са:

• знаци – табели;

• знаци – лепенки;

• светещи знаци.

В зависимост от информацията, която съдържат, знаците са:

• забраняващи;

• предупреждаващи;

• задължаващи;

• указателни.

1. 800400 – Посока към противопожарно оборудване.
2. 800401 – Пожарна стълба.
3. 800402 – Пожарогасител.
4. 800403 – Телефон при пожар.
5. 800404 – Противопожарни съоръжения.
6. 800405 – Противопожарен кран с шланг.
7. 800406 – Алармено устройство.
8. 800407 – Ръчно задействащ се пожарогасително или известително утройство.

Допълнителна информация

Номер

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Тагове