Предупреждаващи знаци SIGN W

#800300
в наличност
3.28 лв.
Откажи

Описание

Предупреждаващи знаци SIGN W

МИНИМАЛНА ПОРЪЧКА 50БР. ОТ МОДЕЛ

Знаците се поставят на подходящо място, на височина и позиция, така че да бъдат видяни и разбрани. В зависимост от изпълнението им, знаците са:

• знаци – табели;

• знаци – лепенки;

• светещи знаци.

В зависимост от информацията, която съдържат, знаците са:

• забраняващи;

• предупреждаващи;

• задължаващи;

• указателни.

1. 800300 – Лесно запалим материал.

2. 800301 – Опасност от падане на окачени товари.

3. 800302 – Поддържащ горенето материал.

4. 800303 – Индустриални превозни средства.

5. 800304 – Токсичен материал.

6. 800305 – Опасност от електирчески ток.

7. 800306 – Силно магнитно поле.

8. 800307 – Биологична опасност.

9. 800308 – Нейонизиращо лъчение.

10. 800309 – Опасност от радиоактивно облъчване.

11. 800310 – Опасност от експлозия.

12. 800311 – Вреден материал.

13. 800312 – Разяждащ материал.

14. 800313 – Внимание: Опасност.

15. 800314 – Лазерно лъчение.

16. 800315 – Ниска температура.

17. 800316 – Опасност от спъване.

18. 800317 – Висока температура.

19. 800318 – Опасност от падане.

Допълнителна информация

Номер

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Тагове