Филтри ( EVO R/S и ZEAL R/S )

#731000-731009
в наличност
8.73 лв. 53.33 лв.
Откажи

Описание

Филтри серия 200 за полулицеви и целолицеви маски с 2 сменяеми филтъра и свързване BAYONET.

Подходящи са за полулицева и целолицева маска – EVO R/S и ZEAL R/S

211 A2 – Органични газове и пари Клас 2.

214 АВЕК1 – Органични, неорганични, киселинни газове, пари и амоняк (амонячни пари, Клас 1).

221 А2Р3 – Органични газове и пари, Клас 2 и отровни частици.

222 АВЕК1Р3  – Органични, неорганични, киселинни газове, пари и амоняк (амонячни пари, Клас 1).

201 P2  – предфилтър Опасни частици (за всички филтри без Р3 защита).

202 Р3  – Отровни частици.

243 АВЕК2 – Органични, неорганични, киселинни газове, пари и амоняк (амонячни пари, Клас 2).

244 К2 – Амоняк и деривати, Клас 2.

225 АХР3 – Органични, неорганични, киселинни газове, пари Клас 2 и отровни частици. 731009

254 АВЕК2Р3*  – Органични, неорганични и киселинни газове и пари и амоняк (амонячни пари Клас 2 и отровни частици.

CE EN 14387

Допълнителна информация

Модел

211 A2, 214 АВЕК1, 221 А2Р3, 222 АВЕК1Р3, 201 P2 предфилтър, 202 Р3, 243 АВЕК2, 244 К2, 225 АХР3, 254 АВЕК2Р3*

Тагове