Филтри серия 400 DIRAN

#730500-730508
Изчерпан
13.23 лв. 45.23 лв.
Откажи

Описание

Филтри серия 400 за маски с 1 сменяем филтър – полулицеви и целолицеви.

411 A2 – Органични газове и пари Клас 2.

413 К2 – Амоняк и деривати Клас 2.

415 ABEK2 – Органични, неорганични и киселинни газове и пари и амоняк (амонячни пари, Клас 2).

421 А2P3R* – Органични газове и пари Клас 2 и отровни частици.

422 AXP3 – Органични газове и пари с точка на кипене под 65°С отровни частици.

424 ABEK1P3 – Органични, неорганични и киселинни газове, пари и амоняк (амонячни пари, Клас 1 и отровни частици).

425 ABEK2P3 R – Органични, неорганични и киселинни газове, пари и амоняк (амонячни пари, Клас 2 и отровни частици).

430 АBEK2HgP3* – Органични, неорганични и киселинни газове, пари и амоняк (амонячни пари, Клас 2 и отровни частици).

401 P3 –  Отровни частици.

*Филтрите означени с* (по-тежки от 300 гр) не могат да се използват за полумаска STEON.

CE EN 14387

Допълнителна информация

Модел

411 A2, 413 К2, 415 ABEK2, 421 А2P3R*, 422 AXP3, 424 ABEK1P3, 425 ABEK2P3 R, 430 АBEK2HgP3*, 401 P3

Тагове