Снимка на телефон и лаптоп
Булт ООД е фирма специализирана в продажба на висококачествени работни облекла и лични предпазни средства.
Нашите продукти гарантират здравословни и безопасни условия на труд, като защитават работещите от вредни въздействия на околната и работната среда.

Връзка с нас