Индустриални ръкавици за химическа защита. В тази категория ще откриете всички видове ръкавици, които предпазват вас и работниците Ви от нараняване и изгаряне на ръцете. Ръкавици с пет пръста изцяло, частично или полу топени в латекс, нитрил, PVC, полиуретан PU и др. Много продукти осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд, предпазващи ръцете, дланите, пръстите и китките. Артикули осигуряващи химическа защита във всички аспекти.