Висококачествени защитни каски подходящи за строежи и височинна работа. Разнообразие от марки, модели и цветове. Всички каски са със сертификати по европейските закони и стандарти ( за допълнителна информация се свържете с наш представител ). Към повечето модели могат да се добавят защитни антифони, предпазни щитове, мрежи и други допълнителни средства за вашите здравословни и безопасни условия на труд.