Дихателна защита: маски, респиратори и др.

1 2 3

Дихателна защита за работното място

Множество професии се считат за “рискови” или такива, които могат да доведат до редица застрашаващи човешкия живот ситуации. Именно затова е необходимо работниците в определени сфери да бъдат напълно защитени с лични предпазни средства, които е редно да бъдат носени през целия работен процес. Средствата за дихателна защита се използват за предпазване от трета категория рискове или тези с опасност за човешкия живот.

Когато става въпрос за работно облекло или работни предпазни средства, маските за дихателна защита са сред най-важните. Висококачествената предпазна маска за дихателна защита може да предотврати риск от респираторни заболявания или алергични реакции след излагане на отделени вредни емисии по време на работа.

Други предпазни средства на работното място:

За кои професии са подходящи маските за защита на дихателните пътища?

При наличие на опасен газ и различни вредни субстанции е необходимо използването на маска за дихателна защита. Някои от най-популярните професии, при които носенето на предпазни маски за дихателна защита е препоръчително включват:

  • Химическа индустрия
  • Минно дело
  • Металообработване
  • Медицина
  • Дървообработване
  • Строителство
  • Селско стопанство

Личните предпазни средства за дихателна защита гарантират, че вещества като прахови частици, органични пари, газове, спори на гъби, амоняк, лепилни мъгли, дървесни частици и други няма да попаднат в белите дробове.

При нас можете да откриете маски за дихателна защита филтри, респиратори за дихателна защита, прахови маски и други.